جلسه همفکری "سورنا" و "شرکت شهرک های صنعتی استان یزد"


جلسه همفکری با حضور مسئولان شرکت شهرک های صنعتی و سورنا با موضوع تقویت همکاری های دوجانبه در تاریخ 94/10/12 به همراهی آقایان "زارع ارنانی" معاون صنایع کوچک، "بهجت" رئیس گروه توسعه بنگاه ها و کارآفرینی "دهقان" رئیس گروه توسعه صنعتی و فناوری شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد و عوامل توسعه خوشه های صنعتی استان یزد و "مهندس علومی" مدیرعامل شرکت سورنا برگزار شد.

در این جلسه از دوطرف برنامه ها و پیشنهادات مختلفی جهت شناسایی نیازهای موجود در صنعت، ارائه راهکارهای لازم جهت اطلاع رسانی این صنعت و تعامل نزدیکتر بین کارگزار فن بازار و معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی و خوشه های صنعتی استان یزد مورد بررسی قرار گرفت.

نشست سورنا و شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد/سورنا