جلسه معرفی نیازمندی های بخش IT پیشگامان بندر خشک در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال

جلسه معرفی نیازمندی های بخش IT پیشگامان بندر خشک در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال
برگزاری جلسه معرفی نیازمندی های بخش IT پیشگامان بندر خشک، با حضور جناب آقای مهندس حمید رضا قمی نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال:

جلسه معرفی نیازمندی های بخش IT پیشگامان بندر خشک کوثر، روز دوشنبه مورخ 1393/08/05 برگزار گردید. این جلسه با همکاری پارک علم و فناوری و شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر تشکیل شد.

معرفی نیازمندی های بخش IT پیشگامان بندر خشک در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال/سورنا

جناب آقای «مهندس حمیدرضا قمی» نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر به اتفاق هیئت همراه، جناب آقای «مهندس شهرام شکوهی» معاونت پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد، جناب آقای «دکتر احمدرضا فقیه خراسانی» معاونت فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد و جمعی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری در این جلسه حضور داشتند.

در آغاز مدیر بازرگانی شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر ضمن معرفی بندر خشک کوثر، به برخی فعالیت‌های انجام شده در آن مرکز اشاره داشت. و در پایان نمایندگان برخی از شرکت‌های حاضر در جلسه به ویژه نمایندگان مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا، به معرفی خود و فعالیت‌های خود پرداختند.

معرفی نیازمندی های بخش IT پیشگامان بندر خشک در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال/سورنا