جلسه معرفی نیازمندی‌های نیروی انتظامی یزد در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال

جلسه معرفی نیازمندی‌های نیروی انتظامی یزد در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبالجلسه معرفی نیازمندی‌های نیروی انتظامی یزد، روز سه شنبه مورخ 1393/07/22 برگزار گردید. این جلسه با همکاری پارک علم و فناوری و دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی نیروی انتظامی استان یزد تشکیل شد.

«سرهنگ ملک ثابت» رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی نیروی انتظامی یزد به اتفاق هیئت همراه، جناب آقای «دکتر احمدرضا فقیه خراسانی» معاونت فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد و جمعی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری در این جلسه حضور داشتند.

معرفی نیازمندی‌های نیروی انتظامی یزد در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال/سورنا

در آغاز رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی نیروی انتظامی یزد ضمن معرفی همکاران خود، به برخی فعالیت‌های انجام شده در آن مرکز اشاره داشت. و در ادامه نمایندگان شرکت‌های حاضر در جلسه به ویژه نمایندگان مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا، به معرفی خود و فعالیت‌های خود پرداختند.

در پایان سرهنگ ملک ثابت از برخی شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری بازدید نمودند و از نزدیک شاهد فعالیت‌ها و تلاش‌های صورت گرفته توسط آن‌ها بودند.

معرفی نیازمندی‌های نیروی انتظامی یزد در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال/سورنا

معرفی نیازمندی‌های نیروی انتظامی یزد در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال/سورنا