جلسه تشریح فواید حضور شرکت‌های دانش بنیان و فناور جهت حضور در جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

جلسه تشریح فواید حضور شرکت‌های دانش بنیان و فناور جهت حضور در جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
جلسه تشریح فرآیندهای پذیرش و ثبت نام شرکت ها در جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی، در روز دوشنبه مورخ 1393/10/15 در محل سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار گردید. این جلسه با همکاری پارک علم و فناوری یزد و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تشکیل شد.

جلسه تشریح فواید حضور شرکت‌های دانش بنیان و فناور جهت حضور در جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی/سورنا

جناب آقای «دکتر سروش علیمرادی» دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی، جناب آقای «دکتر احمدرضا فقیه خراسانی» معاونت فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد، جناب آقای «مهندس تقی فرهنگ نیا» مدیر مرکز رشد ICT پارک علمی و فناوری یزد و جمعی از شرکت های مستقر در پارک علمی و فناوری در این جلسه حضور داشتند.

در آغاز جناب آقای دکتر فقیه خراسانی، ضمن خوشامدگویی به حضار، هدف از برگزاری این جلسه را تشریح اهمیت حضور شرکت‌های دانش بنیان و فناور در یازدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی دانست.

جلسه تشریح فواید حضور شرکت‌های دانش بنیان و فناور جهت حضور در جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی/سورنا

در ادامه دکتر علیمرادی، ضمن اشاره به برگزاری هر ساله این جشنواره به همت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، از برگزاری یازدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در اردیبهشت ماه سال 1394 در تهران، سالن اجلاس سران خبر داد. در این راستا یکی از نکات بسیار مهمی که توسط ایشان نطق گردید، ذکر گزیده ای از سخنان مقام معظم رهبری بود که می فرمایند: «کاری کنیم که بخش خصوصی در شرکت‌های دانش بنیان بتواند به معنای واقعی کلمه روی پای خود بایستد و رشد کند. اگر چناچه در این زمینه بخش خصوصی رشد کند، به نظر منافعش برای همه کشور است.»

دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در این جلسه، شاخص های ارزیابی شرکت‌ها در این جشنواره را که شامل پیش نیازهای فن آفرینی، برنامه استراتژیک، نوآوری و فعالیت‌های R&D و موارد دیگر است را، مطرح کردند.

در پایان، نمایندگان برخی از شرکت‎های حاضر در جلسه، پرسش‌های خود را در خصوص نحوه شرکت در این جشنواره را مطرح نموده و جناب آقای دکتر علیمرادی پاسخگوی این شرکت‌های بودند.