جلسه آشنایی با جناب آقای دکتر مسعود آگاه، عضو هیئت علمی موسسه فناوری ویرجینیا آمریکا

جلسه آشنایی با جناب آقای دکتر مسعود آگاه، عضو هیئت علمی موسسه فناوری ویرجینیا آمریکا
جلسه آشنایی با دکتر مسعود آگاه، عضو هیئت علمی موسسه فناوری ویریجینیا آمریکا، روز سه شنبه مورخ 1393/10/09 در محل سالن كنفرانس مركز فناوري اقبال برگزار گردید.

جلسه آشنایی با جناب آقای دکتر مسعود آگاه، عضو هیئت علمی موسسه فناوری ویرجینیا آمریکا/سورنا

جناب آقای «دکتر مسعود آگاه» عضو هیئت علمی موسسه فناوری ویریجینیا آمریکا و مدیر آزمایشگاه سیستم های میکرو الکترونیکی (MEMS) این موسسه، جناب آقای «دکتر احمد رضا فقیه خراسانی» معاونت فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد، جناب آقای «مهندس تقی فرهنگ نیا» مدیر مرکز رشد ICT پارک علم و فناوری یزد و جمعی از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری در این جلسه حضور داشتند.

هدف از برگزاری این جلسه، ارائه موارد تلفیق میکرو ماشین ها و نانوفناوری و كاربردهاي آن در علوم مهندسي و پزشكي بوده است.

در پایان نمایندگان برخی از شرکت‌های حاضر در جلسه به مباحثه روند تجاری سازی شرکت ها در ایران و آمریکا پرداختند و پرسش‌های خود را در این زمینه مطرح کردند. همچنین نمایندگان مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا ضمن حضور در جلسه از تجربیات و فرموده های جناب آقای دکتر آگاه بهره بردند. سپس جناب آقای دکتر آگاه، جناب آقای دکتر فقیه خراسانی و جناب آقای مهندس فرهنگ نیا از برخی شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری نظیر شرکت سورنا بازدید نمودند و از نزدیک شاهد فعالیت‌ها و تلاش‌های صورت گرفته این مجموعه بودند‬.

جلسه آشنایی با جناب آقای دکتر مسعود آگاه، عضو هیئت علمی موسسه فناوری ویرجینیا آمریکا/سورنا

جلسه آشنایی با جناب آقای دکتر مسعود آگاه، عضو هیئت علمی موسسه فناوری ویرجینیا آمریکا/سورنا