توسعه بازار سورنا

توسعه بازار سورناتوسعه بازار محصولات شرکت‌های فناور و دانش بنیان

شرکت‌هاي فناور و دانش بنیان به منظور فروش محصولات خود با مشکلاتی از جمله عدم برخورداری از تجربه کافی در زمینه بازار در بین مدیران و صاحبان شرکت‌ها، فقدان نیروی انسانی متخصص، نبود بانک اطلاعاتی صحیح، فقدان منابع مالی و به خصوص تحريم های بیگانگان مواجه می باشند. 

بر این اساس مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا بر آن شده است تا با ارائه راهکارهای عملی در جهت توسعه بازار محصولات تجاری‌سازی شده ی شرکت‌های فناور و دانش بنیان فعالیت نماید تا موقعيت اجرایی را جهت توسعه سریع‌تری در راستای انتقال فناوری، در آینده به وجود آورد.

برای ثبت نام گزینه‌ زیر را انتخاب نمایید:

درخواست توسعه بازار محصولات