توسعه استارتاپ‌ها با صندوق‌های جسورانه تخصصی

توسعه استارتاپ‌ها با صندوق‌های جسورانه تخصصی


سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد دانش بنیان با سایر حوزه های کلاسیک و سنتی متفاوت است به همین دلیل برای توسعه این بخش مهم اقتصادی به سرمایه گذاری های متعدد نیاز است.

رضا زرنوخی رییس هیات مدیره انجمن صنفی سرمایه گذاری خطرپذیر کشور و مدیر عامل صندوق توسعه تکنولوژی ایران باتشریح فعالیت انجمن صنفی سرمایه گذاری خطرپذیر کشور در مصاحبه ی خود با ایلنا به موارد زیر اشاره کرد:

اقتصاد جهانی در دنیا به سمت شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها حرکت می کند و چون این شرکت ها معمولا سابقه کاری کوتاه، ریسک بالا و صورت های مالی مشخصی ندارند، برای ورود سرمایه گذاری به آنها نیاز به یک نگاه خاص است.

ورود سرمایه گذاری به شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها به  ابزار جدید سرمایه گذاری وابسته است، و این ابزار جدید سرمایه گذاری در دنیا به صندوق های وی سی(VC) شهرت دارد و در ایران نیز ایجاد شده است.

ترکیبی از صندوق پژوهش فن آوری، دانشگاه هاو پارک های فن آوری، به همراه صندوق های سرمایه گذاری جسورانه در بورس به استارتاپ ها ساختار بخشیده است.

نهاد های معتبر بورسی و صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خطر پذیر وارد اکوسیستم استارتاپ ها شده اند و قرار است این صندوق های جسورانه، تخصصی تر وارد این حوزه بشوند.

وی با طرح این سوال که چگونه سرمایه یک شرکت استارتاپ تازه کار معادل یک سوم شرکت های بزرگ رسیده است گفت: شرایط نشان می دهد که اقتصاد دانش بنیان و حضور شرکت های استارتاپ رو به رشد است و نهادهای جدیدی دارند وارد این حوزه می شوند.

باید ظرفیت سرمایه گذاری روی این حوزه نوین اقتصادی را با استفاده از بورس افزایش داده و انجمن صنفی کارفرمایی صندوق های سرمایه گذاری های خطر پذیر می تواند در ساماندهی این حوزه کمک کند.

سرمایه گذاری روی شرکت های استارتاپی و حوزه اقتصاد دانش بنیان اکوسیستم خاص خود را دارد. شرکت های تازه کار  در شتاب دهنده ها یا مراکز رشد مستقر می شوند و در آنجا سرمایه گذاری بزرگی لازم نیست. در مرحله بعدی هنوز فضای ایده مطرح است و سرمایه گذاران وی سی اولیه وارد می شوند اما در گام آخر صندوق های جسورانه بورسی باید فعال بشوند. این چرخه نیاز به ساماندهی دارد. در فاز اول ریسک زیاد است از 100 ایده  روی 20 پیشنهاد سرمایه گذاری می شود و تنها نیمی از آن 20 ارائه وارد فاز بعدی سرمایه گذاری می شوند. نمی‌توانیم این خطر را در فضای بورس به سرمایه گذاران منتقل کنیم و در انجمن این تعادل را برقرار می کنیم که اگر ایده ای باشد مستقیما به صندوق جسورانه وارد نشود.

سعی بر آن است که به جای آنکه صندوق جسورانه خودش در ابتدا وارد فاز سرمایه گذاری بشود، ابتدا یک غربال انجام شود و یک سرمایه گذاری اولیه صورت گیرد تا بخشی از ریسک ها برطرف و سپس یک استارتاپ در پرتفوی سرمایه گذاری جسورانه وارد شود.

در پایان رضا زرنوخی تصریح کرد: انجمن قصد دارد اکوسیستمی را طراحی کند که پروژه ها در نهاد تخصصی خاصی قرار بگیرند. بر این اساس هم ایده ها سرگردان نخواهند ماند و هم اینکه صندوق های جسورانه درگیر یک فضای غیر حرفه ای و خیلی پر ریسک نمی شوند و ریسک ها متعادل خواهد شد.

منبع : دانش بنیان 24