تور بازدید تخصصی از نیروگاه سیکل ترکیبی یزد برای شرکت‌های حوزه‌ی IT

تور بازدید تخصصی از نیروگاه سیکل ترکیبی یزد برای شرکت‌های حوزه‌ی IT



برگزاری تور بازدید تخصصی از نیروگاه سیکل ترکیبی یزد برای شرکت‌های حوزه‌ی IT توسط کارگزار فن بازار

در این بازدید از بخش های اتاق فرمان و مسیر تولید برق بازدید به عمل آمد و قسمتهای مختلف توسط مهندسان این نیروگاه معرفی و کلیات تولید شرح داده شد.
در انتها هم جلسه ای با حضور مدیر ارشد ای تی ، رئیس حراست و مدیر پژوهشی نیروگاه برگزار شد. که در این جلسه نمایندگان شرکتهای حاضر به معرفی خود و محصولاتشان پرداختند و در ادامه جناب مهندس دهقان در مورد پروژه هایی که در حوزه it انجام شده و یا در حال شکل گیری است و یا مواردی که نیاز آن احساس می شود صحبت کردند و لیستی از نیازهای بخش های مختلف نیروگاه در سال جاری در اختیار شرکتها قرار گرفته شد.