تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد و مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا

تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد و مرکز توسعه و انتقال فناوری سورناتفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد و مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا با حضور اعضای کارگروه تجاری سازی به امضای آقای دکتر طباطبایی رئیس مرکز و آقای علومی مدیر عامل شرکت سورنا رسید. این تفاهم نامه در جهت شتاب بخشیدن به جریان توليد ثروت و اقتصاد دانش بنيان در بخش کشاورزی منعقد گردید.

در این مراسم ابتدا آقای علومی مدیر عامل شرکت سورنا ضمن تشریح مسائل دانش بنیان و آشنایی با قوانین و تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی، گزارشی کوتاه از تسهیلاتی که شرکتهای دانش بنیان حاضر در سطح کشور از صندوق دریافت کرده اند ارائه نمودند و خاطر نشان کردند که شرکتهای دانش بنیان یزد در دریافت تسهیلات در وضعیت خوبی نسبت به استانهای دور از پایتخت برخوردارند. در ادامه خانم دکتر زارع کیا مسئول تجاری سازی مرکز، ضمن خوشامدگویی، همکاری مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا را به عنوان یک کارگزار فناوری در رصد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و کوتاه کردن فاصله عمیق بین فناوران و سرمایه گذاران این بخش با مرکز تحقیقات خواستار شد. در راستای این تفاهم نامه مقرر گردید مرکز تحقیقات کشاورزی همزمان با افتتاح مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی همایش و دوره‌های آموزشی مربوط به اقتصاد دانش بنیان و انتقال فناوری با همکاری شرکت سورنا برگزار نماید.