تفاهم‌نامه همکاری "سورنا" با "صندوق نوآوری وشکوفایی"


سورنا در راستای ماموریت سازمانی خود و جهت ارتقاء سطح خدمات، اقدام به انعقاد تفاهم نامه همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان "کارگزار ارزیابی شرکت و طرح" در تاریخ  94/05/04  نمود.

تفاهم نامه فوق ما بین، "محمدرضا علومی" مدیرعامل شرکت سورنا و "دکتر بهزاد سلطانی"  رئیس هیات عامل و "دکتر حمیدرضا شاهوردی" عضو هیات عامل، در راستای ماموریت سازمانی سورنا و جهت ارتقاء سطح خدمات شرکت به امضا رسید.

ارزیابی شرکت و طرح، که از سوی صندوق نوآوری به سورنا ارجاع داده میشود و تهیه گزارش، برای شناسایی طرح‌ها و محصولات فناورانه از اهم مفاد این تفاهم نامه است که سورنا آمادگی کامل برای اجرای آن را دارد.

علومی اظهار داشتند با توجه به ظرفیت‌های بالای شرکت سورنا، انعقاد این تفاهم نامه زمینه‌ی توسعه روز افزون فعالیت‌های فناورانه را در سطح کشور فراهم می نماید.

در ادامه با اشاره به جایگاه مهم و اثرگذار این کارگزاری و حجم و گستره وسیع درخواست‌ها و براساس خدمات قابل ارائه شرکت سورنا انجام این تفاهم‌ نامه را میتوان به جرات یکی دیگر از راه‌های تجاری‌سازی طرح‌های فناورانه اعلام نمود.