تعرفه تخفیفات دوره علمی کاربردی "مدیریت من و برند من"

تعرفه تخفیفات دوره علمی کاربردی "مدیریت من و برند من" 

سرفصل‌های دوره علمی - کاربردی مدیریت من و برند من:

ردیف

سرفصل های دوره

"مدیریت من، برند من"

هزینه به ازای هر دوره

1

مدیریت فروش

118000 تومان

2

مدیریت ارتباط با مشتری

118000 تومان

3

مدیریت بازاریابی

118000 تومان

4

برندینگ

118000 تومان

5

اصول و فنون موفقیت

118000 تومان

6

اصول و فنون مذاکره

118000 تومان

7

ارتباطات موثر

118000 تومان

8

مدیریت زمان

118000 تومان

9

مدیریت هدف

118000 تومان

10

مدیریت استرس

118000 تومان

 

هزینه کل دوره مدیریت من و برند من: 590000 هزار تومان

تعرفه تخفیفات دوره علمی - کاربردی مدیریت من و برند من:

عنوان تخفیف

جزئیات

میزان تخفیف

ثبت نام گروهی

ثبت نام گروهی به ازاء شرکت 5 نفر و بیش‌تر در تمام دوره‌ها

20%

شرکت در تمام دوره‌ها شرکت در کلیه دوره‌ها 20%
 

خواهشمند است هزینه ثبت نام دوره‌های آموزشی به شماره حساب بانک ملت 199912793 و یا به شماره کارت 6104337237030273 به نام محمدرضا علومی مجومردی واریز گردد.

 

بازگشت به خبر دوره مدیریت من و برند من