ترانزیت اینترنت، پیشرفت تازه حوزه فناوری اطلاعات

ترانزیت اینترنت، پیشرفت تازه حوزه فناوری اطلاعات


یکی از اموری که بعد از برجام در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران نمایان شده و روز به روز در حال افزایش است، ترانزیت اینترنت است که می‌تواند نقش بزرگی در پیشرفت ارتباطات در ایران داشته باشد.

این ترانزیت‌ها سال‌ قبل با جدیت تمام از سوی وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت به‌ویژه در کنفرانس بین‌المللی ایران کانکت پیگیری شد، جدیدترین اخبار در این زمینه مرتبط با ترانزیت ایران، ارمنستان و عراق است.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد دیدار خود با واچه گابریلیان، معاون نخست وزیر ارمنستان در حاشیه‌ی نشست اقتصادی سن‌پترزبورگ گفت: "در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات فرصت‌های خوبی برای گسترش روابط و مناسبات میان ایران و ارمنستان وجود دارد و ما به تمام توافق‌های انجام شده در این زمینه متعهد هستیم."

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در زمینه‌ی ترانزیت اینترنت میان سه کشور ایران، ارمنستان و عراق اعلام کرد: "آماده گشایش ترانزیت اینترنت ایران، عراق و ارمنستان با حضور وزیران مسئول هر سه کشور هستیم."

گابریلیان، نخست وزیر ارمنستان هم در مورد همکاری ایران، ارمنستان و عراق در زمینه‌ی انتقال اینترنت و داده گفت: «در چارچوب گسترش همکاری‌های‌مان با ایران، قانون دریافت نکردن مالیات مضاعف از ترانزیت ایران، ارمنستان و عراق را تصویب کردیم.»