برگزاری کارگاه تخصصی کامفار توسط مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا

برگزاری کارگاه تخصصی کامفار توسط مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا
برگزاری کارگاه  تخصصی نرم‌افزار کامفار 3 منطبق بر استانداردهای بین المللی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) مرداد ماه 95

  بررسی دقیق و ارزیابی اقتصادی طرح های توجیهی و سرمایه‌گذاری علاوه بر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری آن، نگرش و دیدگاه مناسبی نیز به مخاطبان و سرمایه‌گذاران طرح می‌دهد. با استفاده از این نرم‌ افزار می­ توان شاخص ­های اقتصادی پروژه ­ها را محاسبه و با قابلیت‌‌هایی مانند تحلیل حساسیت، تاثیر تغییرات هر یک از پارامترها را بر فرآیند مالی طرح بررسی کرد و در نهایت درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش یک طرح تصمیم­ گیری نمود.

 ثبت نام دوره

 

سرفصل دوره