برگزاری کارگاه تجاری سازی و انتقال فناوری در پارک علم و فناوری هرمزگان توسط "سورنا"


 

 دوره آموزشی روش های تجاری سازی ایده، شیوه های سرمایه گذاری، فروش و انتقال فناوری توسط "محمد رضا علومی" مدیر عامل شرکت سورنا به عنوان دفتر تجاری سازی پارک علم و فناوری یزد، در پارک علم و فناوری هرمزگان شهر بندر عباس در تاریخ 94/08/21 به مدت 6 ساعت برگزار شد.

سورنا با برپایی این کارگاه و در اختیار قرار دادن تجربیات خود تلاش کرد، تا زمینه تقویت واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک هرمزگان و شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک را فراهم آورد.

 

برگزاری کارگاه تجاری سازی و انتقال فناوری در پارک علم و فناوری هرمزگان/سورنا

برگزاری کارگاه تجاری سازی و انتقال فناوری در پارک علم و فناوری هرمزگان/سورنا