برگزاری نشست آشنایی با قوانین حمایت از دانش بنیان در اتاق تعاون یزد

برگزاری نشست آشنایی با قوانین حمایت از دانش بنیان در اتاق تعاون یزداین نشست که با حضورشرکتهای منتخب اتاق تعاون در روز دوشنبه مورخ 13دی ماه 95 در محل اتاق تعاون یزد با حضور مدیر عامل شرکت سورنا محمدرضا علومی و مدیر ارزیابی این شرکت الهام شکاری برگزار گردید پیرامون مسائل دانش بنیان، آشنایی با قوانین و تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی، نحوه اخذ معافیت مالیاتی صحبت شد.