برگزاری دوره آموزشی "مبانی مدیریت دانش و مستند سازی" در پارک علم و فناوری هرمزگان


دوره آموزشی مبانی مدیریت دانش و مستند سازی در روز پنجشنبه مورخ 94/10/17 با هماهنگی دفتر تجاری سازی پارک علم و فناوری هرمزگان در محل این پارک برگزار شد .

این دوره آموزشی با حضور آقای علومی "مدیرعامل سورنا" و خانم عباسی مدیر واحد مشاوره و سرمایه گذاری شرکت سورنا بعنوان مدرسان دوره مذکور و مدیران شرکت های فناور و دانش بنیان پارک علم و فناوری هرمزگان، بمدت شش ساعت برگزار شد. از اهداف دوره  می توان به بهبود عملکرد و بهره برداری مطلوب شرکت ها از دانش و اطلاعات سازمانی بعنوان مهمترین دارایی های شرکت های فناور و دانش بنیان و بهبود فرآیند یادگیری و هوش سازمانی اشاره کرد .

برگزاری دوره آموزشی مبانی مدیریت دانش و مستند سازی در پارک علم و فناوری هرمزگان/سورنا