برگزاری دوره آموزشی "ارزش گذاری فناوری" در پارک علم و فناوری هرمزگان

برگزاری دوره آموزشی "ارزش گذاری فناوری" در پارک علم و فناوری هرمزگان
دوره آموزشی ارزش گذاری فناوری در روز چهارشنبه مورخ  94/11/17 توسط مدرسین "محمد رضا علومی" مدیر عامل شرکت سورنا و" زینب عباسی "مدیر واحد مشاوره و سرمایه گذاری سورنا در پارک علم و فناوری هرمزگان شهر بندر عباس برگزار شد .

هدف از برپایی این دوره آشنایی شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک هرمزگان  با روش های ارزش گذاری  مستند و توجیه پذیر جهت قرارداد های تامین مالی و انتقال فناوری بیان شد .

دوره آموزشی ارزش گذاری فناوری/سورنا