برگزاری جلسه هم اندیشی مرکز سورنا و شرکت‌های همکار با محوریت رضایت مشتری

برگزاری جلسه هم اندیشی مرکز سورنا و شرکت‌های همکار با محوریت رضایت مشتری
جلسه هم اندیشی مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا با شرکت‌های همکار روز پنج شنبه مورخ 1393/11/16 در سالن جلسات مرکز رشد پارک و علم فناوری برگزار شد.

برگزاری جلسه هم اندیشی مرکز سورنا و شرکت‌های همکار با محوریت رضایت مشتری/سورنا

جناب آقای «مهندس فرهنگ نیا» مدیر مرکز رشد ICT پارک علم و فناوری، جناب آقای «مهندس علومی» مدیر عامل مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا، کارکنان این مجموعه و جمعی از مدیران عامل شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری در این جلسه حضور داشتند. هدف این جلسه بررسی راهکارهای جلب مشارکت شرکت‌ها جهت اجرای هر چه بهتر پروژه‌ها و تعامل بیشتر با شرکت‌های همکار بود.

جلسه هم اندیشی با محوریت "هم افزایی در راستای پیشبرد اهداف سورنا" با تاکید بر رضایت مشتری و استمرار ارتباطات با شرکت‌های همکار برگزار گردید.

برگزاری جلسه هم اندیشی مرکز سورنا و شرکت‌های همکار با محوریت رضایت مشتری/سورنا