برگزاری جلسه هماهنگی اجرای برنامه عملیاتی فن بازار منطقه ای استان یزد


جلسه هماهنگی اجرای برنامه عملیاتی فن بازار منطقه ای استان یزد در تاریخ 12 مرداد ماه در پارک علم و فناوری یزد با حضور دکتر فقیه خراسانی معاون توسعه نوآوری و فناوری پارک یزد، همچنین مهندس حسینی مدیر دفتر خدمات فناوری تا بازار و کارشناسان دفتر خدمات فناوری تا بازار پارک یزد به همراه علومی کارگزار فن بازار منطقه ای استان یزد برگزار شد.

در این جلسه برنامه عملیاتی فن بازار در سال 95 مورد بررسی مجدد قرار گرفت و حاظرین نظرات خود را جهت اجرای هرچه بهتر برنامه بیان نمودند. در ادامه مقرر شد شورای هماهنگی فن بازار در شهریور ماه برگزار گردد.

لازم بذکر است فن بازار منطقه ای استان یزد بطور کلی، وظیفه خدمت رسانی در زمینه ترویج کسب و کار دانش بنیان، توسعه بازار محصولات دانش بنیان، سرمایه گذاری و جذب سرمایه در زمینه فناوری و تجاری سازی محصولات دانش بنیان را دارد.