برگزاری جشن پایان سال خانواده بزرگ مرکز رشد فناوری و اطلاعات در کارخانه اقبال

برگزاری جشن پایان سال خانواده بزرگ مرکز رشد فناوری و اطلاعات در کارخانه اقبال
رونق عهد شبابست دگر بوستان را           میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را

ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی         خدمت ما برسان سرو گل ریحان را    

 برگزاری جشن پایان سال خانواده بزرگ مرکز رشد فناوری و اطلاعات/سورنا  

چهارشنبه مورخ 1393/12/20 کارخانه اقبال شاهد برگزاری جشن صمیمانه خانواده بزرگ مرکز رشد فناوری و اطلاعات بود. در این مراسم دوستانه، «جناب آقای مهندس فرهنگ نیا» مدیر مرکز رشدICT  پارک علم و فناوری، مدیران و کارکنان شرکت‌های مستقر در این مرکز گردهم آمدند تا با سال 93 خداحافظی کرده و سلامی کنند گرم و صمیمانه به سال 94 و همراه با یكدیگر، پایان یك سال كار و تلاش را جشن بگیرند.

برگزاری جشن پایان سال خانواده بزرگ مرکز رشد فناوری و اطلاعات/سورنا

برگزاری جشن پایان سال خانواده بزرگ مرکز رشد فناوری و اطلاعات/سورنا