بازدید سید مسعود عظیمی مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد از سورنا


مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی یزد به همراه بهجت مدیر مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی یزد، از مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا بازدید کردند و همچنین در این بازدید از یکی از طرح های فناورانه استان رو نمایی شد.

در این جلسه علومی، مدیر عامل سورنا گزارشی از وضعیت سرمایه گذاری در حوزه نوآوری و فناوری و همچنین خدمات سورنا در این حوزه ارائه داد و در ادامه عظیمی، حمایت شرکت شهرکهای صنعتی را در زمینه شناسایی ظرفیت های دانش بنیان و راه اندازی پروژه های صنعتی مبتنی بر فناوری و دانش بنیان اعلام نمود.

در ادامه از محصول فناورانه با عنوان "بلور" متعلق به شرکت آتین نوین رو نمایی شد. این طرح پیشرفته که یکی از طرح های کاربردی در زمینه معرفی محصولات و خدمات است مورد استقبال آقای عظیمی و همراهان قرار گرفت.