بازدید ریاست دانشگاه بین المللی چابهار جناب آقای "دکترتباوار" از پارک علم و فناوری یزد


بازدید ریاست دانشگاه بین المللی چابهار "دکتر تباوار" از پارک علم و فناوری یزد در روز چهارشنبه مورخ 94/04/31 صورت گرفت.

میهمانان، به همراهی "مهندس پورسراجیان" ریاست پارک علم و فناوری،"دکتر فقیه خراسانی" معاون فناوری و نوآوری پارک، "مهندس فرهنگ نیا" مدیر مرکز رشد و جمعی از مدعووین بازدیدی را از پارک با هدف همکاری و تامین نیاز های مجموعه دانشگاه بین المللی چابهار صورت دادند.

بازدید ریاست دانشگاه بین المللی چابهار جناب آقای "دکترتباوار" از پارک علم و فناوری یزد/سورنا

در ادامه بازدید از شرکت سورنا، ضمن آشنایی با نوع فعالیت و پرسنل، "مهندس علومی" راهکارهایی را که سورنا در راستای پیشبرد اهدافی که در تامین نیاز های دانشگاه بین المللی چابهار داشتند، ارائه دادند .