بازدید "جناب آقای ملکی" بازرس وزارت علوم و تحقیقات از مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا

بازدید "جناب آقای ملکی" بازرس وزارت علوم و تحقیقات از مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا
صبح روز شنبه مورخ 1393/11/18 «جناب آقای ملکی» بازرس وزارت علوم و تحقیقات با همراهی جناب آقای میرزاده از مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا بازدید نمودند.

بازدید "جناب آقای ملکی" بازرس وزارت علوم و تحقیقات از مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا

در آغاز جناب آقای مهندس علومی مدیر عامل محترم شرکت راهکار تجارت پویا سورنا ضمن خیر مقدم به جناب آقای ملکی و همراهان، به معرفی مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا و بیان مأموریت‌های این مجموعه پرداخت. ایشان با عنایت به موقعیت جغرافیایی استان یزد و از طرفی برخورداری این استان از سرمایه‌های انسانی متخصص و بومی به نقش و اهمیت جایگاه شرکت‌های دانش بنیان و فناور در اقتصاد کشور به دغدغه‌های این مجموعه اشاره کرد. در ادامه جناب آقای ملکی ضمن اظهار خرسندی از ماهیت فعالیت این مجموعه، با صبر و حوصله در جریان دغدغه‌های این مجموعه قرار گرفتند.

بازدید "جناب آقای ملکی" بازرس وزارت علوم و تحقیقات از مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا

و در پایان جناب آقای ملکی با همراهی نماینده مرکز رشد پارک علم و فناوری «جناب آقای مهندس خاکپور» و نماینده مرکز سورنا «سرکارخانم مهندس شکاری» از برخی شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری بازدید نمودند و از نزدیک شاهد فعالیت‌ها و تلاش‌های صورت گرفته توسط آن‌ها بودند.

بازدید "جناب آقای ملکی" بازرس وزارت علوم و تحقیقات از شرکت ایلیا ایساتیس یزد

بازدید "جناب آقای ملکی" بازرس وزارت علوم و تحقیقات از شرکت آپافن