آیین نامه «طرح توسعه بازار دانش بنیان»

آیین نامه «طرح لیزینگ محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان»

مقدمه

با استناد به احکام مرتبط در سند چشم‌انداز، تصریح بند " د" ماده 71 قانون پنجم توسعه کشور در رابطه با نقش حمایتي دولت در ایجاد بازار فناوری در کشور و همچنین مصوبه هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایي درخصوص کمک به شکل‌گیری بازار فناوری صندوق نوآوری و شکوفایي با همکاری مرکز فن بازار ملي ایران  طرح "توسعه بازار فناوری" را به منظور ایجاد بازارهای جدید و توسعه بازارهای فعلي محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان سراسر کشور اجرا مي‌نماید. بر اساس این طرح، کلیه شرکت‌های دانش‌بنیان تایید صلاحیت شده مي‌توانند به منظور افزایش فروش و توسعه بازار محصولات خود از خدمات صندوق نوآوری و شکوفایي در قالب تسهیلات لیزینگ استفاده نمایند. مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا به عنوان کارگزار لیزنگ محصولات دانش بنیان، فرآیند ارزیابي توانمندی خریداران و فروشندگان را طبق شرایط زیر انجام میدهد و پس از کسب مصوبه اعتباری از صندوق نوآوری و شکوفایي، صندوق توسعه فناوری‌های نوین، عاملیت مالي و انعقاد قرارداد با فروشندگان و خریداران را بر عهده خواهد گرفت.

شرایط محصول و فروشنده

 • فروشنده، شرکت یا موسسه تایید صلاحیت شده توسط کارگروه تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانشبنیان باشد.

 • شرکت فروشنده از ظرفیت تولید متناسب با قراردادهای جاری و آتی برخوردار باشد.

 • ایجاد اطمینان فروشنده از انجام به موقع و مناسب تعهدات در قراردادهای فروش (گارانتی محصول)

 • فروشنده امکان ارائه تضامین بابت حسن انجام تعهدات را داشته باشد (در صورت نیاز)

 • محصول موضوع قرارداد در فهرست محصولات یا موضوعات دانشبنیان باشد.

 • در ساخت محصول حداقل یکی از فناوریهای کلیدی میبایست توسط شرکت فروشنده و در داخل کشور ایجاد شده باشد که سهم آن در ارزش افزوده بیش از 10% باشد.

 • محصول دارای ماهیت سرمایهای یا واسطهای باشد (در صورت تایید، محصول مصرفی خاص میتوانند تحت پوشش خدمات این طرح قرارگیرند).

شرایط خریدار

 • دارای شخصیت حقوقی خصوصی یا تعاونی (شرکت یا موسسه غیردولتی و غیرعمومی) یا دارای شخصیت حقیقی با صلاحیت تایید شده در نظام‌های قانونی (پزشکی، مهندسی، صنعتی و... ) و یا مراجع رسمی کشور (جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و ...)

 • امکان ارائه تضامین و وثایق و همچنین چک بازپرداخت اقساط با توجه به ارزیابی توانمندی مالی و اعتباری (تعیین سطح یک)

 • خریدار حداقل در شمول یکی از اشخاص ذیل قرار گیرد:

نصب‌کننده، اجراکننده، پیمانکار (مطابق قراردادهای مشخص با کارفرما در موضوع محصول دانش‌بنیان)، بهره‌برداری، توزیع‌کننده، مصرف‌کننده و یا صادرکننده.

شرایط تسهیلات (برای یک دوره مشخص)

 • میزان تسهیلات 70% مبلغ قرارداد یا پیش فاکتور تا سقف 5 میلیارد ریال برای هر خریدار

 • کل مبلغ قابل پرداخت به فروشنده به ازای هر محصول: 20 میلیارد ریال

 • تعداد مراحل پرداخت به فروشنده: یک تا چهار مرحله با توجه به پیشرفت موضوع قرارداد

 • آورده خریدار: 30% مبلغ قرارداد یا پیش‌فاکتور

 • نرخ سود ثابت: 12% در سال

 • دوره تنفس خریدار: بین 3 تا 6 ماه

 • دوره بازپرداخت: حداکثر 30 ماه

نحوه ارائه درخواست

 • مراجعه فروشنده (شرکت دانش‌بنیان) یا خریدار به سایت شرکت راهکار تجارت پویا سورنا به نشانی sorenacenter.ir جهت دریافت و تکمیل فرم‌های مربوط به فروشنده و خریدار

 • انجام مذاکرات، حصول توافق و عقد قرارداد بین فروشنده و شرکت سورنا

 • ادامه فرایند توسط شرکت سورنا به عنوان کارگزار لیزنگ به شرح زیر دنبال خواهد شد:

 • تشکیل پرونده و تکمیل مدارک فروشنده و خریدار

 • بررسی مستندات، انجام بازدید، ارزیابی و اعتبارسنجی

 • تهیه گزارشات اعتباری در فرمت‌های مصوب

 • ارسال پرونده و گزارشات مربوطه به صندوق توسعه فناوری‌های نوین (عامل مالی)

 • بررسی نهایی، رفع ایرادات و ارجاع پرونده به کمیته اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی

 • تصویب طرح، پرداخت تسهیلات براساس مصوبه کمیته و نظارت بر فرایند تخصیص

توجه: اولویت رسیدگی و تخصیص منابع مالی براساس اولویت تشکیل و تکمیل پرونده‌های درخواست تسهیلات خواهد بود.

علاقمندان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره 37269816 - 035 داخلی 19 تماس حاصل نمایید.