آیین نامه «طرح توسعه بازار دانش بنیان»

آیین نامه «طرح توسعه بازار دانش بنیان»آیین نامه «طرح لیزینگ محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان»

مقدمه

با استناد به احکام مرتبط در سند چشم‌انداز، تصریح بند " د" ماده 71 قانون پنجم توسعه کشور در رابطه با نقش حمایتي دولت در ایجاد بازار فناوری در کشور و همچنین مصوبه هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایي درخصوص کمک به شکل‌گیری بازار فناوری صندوق نوآوری و شکوفایي با همکاری مرکز فن بازار ملي ایران  طرح "توسعه بازار فناوری" را به منظور ایجاد بازارهای جدید و توسعه بازارهای فعلي محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان سراسر کشور اجرا مي‌نماید. بر اساس این طرح، کلیه شرکت‌های دانش‌بنیان تایید صلاحیت شده مي‌توانند به منظور افزایش فروش و توسعه بازار محصولات خود از خدمات صندوق نوآوری و شکوفایي در قالب تسهیلات لیزینگ استفاده نمایند. مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا به عنوان کارگزار لیزنگ محصولات دانش بنیان، فرآیند ارزیابي توانمندی خریداران و فروشندگان را طبق شرایط زیر انجام میدهد و پس از کسب مصوبه اعتباری از صندوق نوآوری و شکوفایي، صندوق توسعه فناوری‌های نوین، عاملیت مالي و انعقاد قرارداد با فروشندگان و خریداران را بر عهده خواهد گرفت.

شرایط محصول و فروشنده

 • فروشنده، شرکت یا موسسه تایید صلاحیت شده توسط کارگروه تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانشبنیان باشد.

 • شرکت فروشنده از ظرفیت تولید متناسب با قراردادهای جاری و آتی برخوردار باشد.

 • ایجاد اطمینان فروشنده از انجام به موقع و مناسب تعهدات در قراردادهای فروش (گارانتی محصول)

 • فروشنده امکان ارائه تضامین بابت حسن انجام تعهدات را داشته باشد (در صورت نیاز)

 • محصول موضوع قرارداد در فهرست محصولات یا موضوعات دانشبنیان باشد.

 • در ساخت محصول حداقل یکی از فناوریهای کلیدی میبایست توسط شرکت فروشنده و در داخل کشور ایجاد شده باشد که سهم آن در ارزش افزوده بیش از 10% باشد.

 • محصول دارای ماهیت سرمایهای یا واسطهای باشد (در صورت تایید، محصول مصرفی خاص میتوانند تحت پوشش خدمات این طرح قرارگیرند).

شرایط خریدار

 • دارای شخصیت حقوقی خصوصی یا تعاونی (شرکت یا موسسه غیردولتی و غیرعمومی) یا دارای شخصیت حقیقی با صلاحیت تایید شده در نظام‌های قانونی (پزشکی، مهندسی، صنعتی و... ) و یا مراجع رسمی کشور (جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و ...)

 • امکان ارائه تضامین و وثایق و همچنین چک بازپرداخت اقساط با توجه به ارزیابی توانمندی مالی و اعتباری (تعیین سطح یک)

 • خریدار حداقل در شمول یکی از اشخاص ذیل قرار گیرد:

نصب‌کننده، اجراکننده، پیمانکار (مطابق قراردادهای مشخص با کارفرما در موضوع محصول دانش‌بنیان)، بهره‌برداری، توزیع‌کننده، مصرف‌کننده و یا صادرکننده.

شرایط تسهیلات (برای یک دوره مشخص)

 • میزان تسهیلات 70% مبلغ قرارداد یا پیش فاکتور تا سقف 5 میلیارد ریال برای هر خریدار

 • کل مبلغ قابل پرداخت به فروشنده به ازای هر محصول: 20 میلیارد ریال

 • تعداد مراحل پرداخت به فروشنده: یک تا چهار مرحله با توجه به پیشرفت موضوع قرارداد

 • آورده خریدار: 30% مبلغ قرارداد یا پیش‌فاکتور

 • نرخ سود ثابت: 12% در سال

 • دوره تنفس خریدار: بین 3 تا 6 ماه

 • دوره بازپرداخت: حداکثر 30 ماه

نحوه ارائه درخواست

 • مراجعه فروشنده (شرکت دانش‌بنیان) یا خریدار به سایت شرکت راهکار تجارت پویا سورنا به نشانی sorenacenter.ir جهت دریافت و تکمیل فرم‌های مربوط به فروشنده و خریدار

 • انجام مذاکرات، حصول توافق و عقد قرارداد بین فروشنده و شرکت سورنا

 • ادامه فرایند توسط شرکت سورنا به عنوان کارگزار لیزنگ به شرح زیر دنبال خواهد شد:

 • تشکیل پرونده و تکمیل مدارک فروشنده و خریدار

 • بررسی مستندات، انجام بازدید، ارزیابی و اعتبارسنجی

 • تهیه گزارشات اعتباری در فرمت‌های مصوب

 • ارسال پرونده و گزارشات مربوطه به صندوق توسعه فناوری‌های نوین (عامل مالی)

 • بررسی نهایی، رفع ایرادات و ارجاع پرونده به کمیته اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی

 • تصویب طرح، پرداخت تسهیلات براساس مصوبه کمیته و نظارت بر فرایند تخصیص

توجه: اولویت رسیدگی و تخصیص منابع مالی براساس اولویت تشکیل و تکمیل پرونده‌های درخواست تسهیلات خواهد بود.

علاقمندان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره 37269816 - 035 داخلی 19 تماس حاصل نمایید.