ایجاد و راه اندازی 5کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار

ایجاد و راه اندازی 5کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار


مدیر کل دفتر تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ایجاد و راه اندازی 5کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار خبر داد.

اسماعیل قادری فر، با بیان اینکه فعالیت کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری در دوره جدید مورد بازنگری قرار گرفته است، اظهار داشت: برای حضور بخش خصوصی و توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان اقدام به تدوین آیین نامه جدید برای کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار کرده ایم.

وی با بیان اینکه به همین منظور از ابتدای سال جاری ۴ کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار راه اندازی شده است، بیان کرد: تاکنون با فعالیت کانون های جواهرات و سنگ های قیمتی، آبزی پروری و شیلات ایران، فرش و کانون غلات موافقت شده به طوریکه از ابتدای سال جاری اقدامات خود را برای توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان آغاز کرده اند.

قادری فر افزود: سعی داریم در حوزه های محصول محوری که باید با بخش خصوصی ارتباط بگیرند تا وارد چرخه صنعت شوند کانون های مرتبط را راه اندازی کنیم.

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم اساسنامه جدید کانون های دانش، صنعت و بازار که بر اساس اهداف نقشه جامع علمی کشور و با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته به سمتی پیش رود که بین دولت، دانشگاه و صنعت ارتباطی شکل دهد.

قادری فر بیان کرد: در دوره جدید با تعاملات خوبی که با اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیتی صنعتی کشور ایجاد شده امکان ثبت کانون های هماهنگی به عنوان یک موسسه غیر دولتی غیر حاکمیتی به خوبی میسر شده است.
وی با اشاره به راه اندازی ۵ کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار جدید در معاونت علمی و فناوری خبر داد و گفت: در حال حاضر با فعالیت کانون تجیهزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، کانون برنج، کانون چرم، کانون دانه های روغنی و کانون گل محمدی و گیاهان معطر موافقت شده است.

قادری فر افزود: معمولا کانون هایی را راه اندازی می کنیم که بازار مناسبی در کشور دارند و امیدوار هستیم که بدین واسطه هماهنگی بین دانش، صنعت و بازار این محصولات به وجود آید.

مدیر کل دفتر تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد: معاونت علمی تلاش دارد تحریک تقاضا و بازار سازی برای محصولات فناورانه و توسعه کسب و کار دانش بنیان را رونق ببخشد.
به گفته قادری فر، این کانون ها بسترهایی هستند که زمین بازی را برای توسعه کسب و کار شرکت ها فراهم می کند؛ همچنین مشکلات تولید این محصولات را برای ورود به عرصه رقابت تسهیل می بخشد.
وی تاکید داشت: ملی بودن فعالیت کانون و حضور پررنگ غیردولتی و خصوصی هدف راه اندازی کانون های دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

مدیر کل دفتر تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه اکنون ۴کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار در حال فعالیت اند، گفت: با راه اندازی ۵کانون دیگر موافقت اصولی شده است.
اسماعیل قادری فر، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فعالیت کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری در دوره جدید مورد بازنگری قرار گرفته است، اظهار داشت: برای حضور بخش خصوصی و توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان اقدام به تدوین آیین نامه جدید برای کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار کرده ایم.

وی با بیان اینکه به همین منظور از ابتدای سال جاری ۴ کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار راه اندازی شده است، بیان کرد: تاکنون با فعالیت کانون های جواهرات و سنگ های قیمتی، آبزی پروری و شیلات ایران، فرش و کانون غلات موافقت شده به طوریکه از ابتدای سال جاری اقدامات خود را برای توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان آغاز کرده اند.

قادری فر افزود: سعی داریم در حوزه های محصول محوری که باید با بخش خصوصی ارتباط بگیرند تا وارد چرخه صنعت شوند کانون های مرتبط را راه اندازی کنیم.

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم اساسنامه جدید کانون های دانش، صنعت و بازار که بر اساس اهداف نقشه جامع علمی کشور و با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته به سمتی پیش رود که بین دولت، دانشگاه و صنعت ارتباطی شکل دهد.

قادری فر بیان کرد: در دوره جدید با تعاملات خوبی که با اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیتی صنعتی کشور ایجاد شده امکان ثبت کانون های هماهنگی به عنوان یک موسسه غیر دولتی غیر حاکمیتی به خوبی میسر شده است.
وی با اشاره به راه اندازی ۵ کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار جدید در معاونت علمی و فناوری خبر داد و گفت: در حال حاضر با فعالیت کانون تجیهزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، کانون برنج، کانون چرم، کانون دانه های روغنی و کانون گل محمدی و گیاهان معطر موافقت شده است.

قادری فر افزود: معمولا کانون هایی را راه اندازی می کنیم که بازار مناسبی در کشور دارند و امیدوار هستیم که بدین واسطه هماهنگی بین دانش، صنعت و بازار این محصولات به وجود آید

مدیر کل دفتر تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد: معاونت علمی تلاش دارد تحریک تقاضا و بازار سازی برای محصولات فناورانه و توسعه کسب و کار دانش بنیان را رونق ببخشد.
به گفته قادری فر، این کانون ها بسترهایی هستند که زمین بازی را برای توسعه کسب و کار شرکت ها فراهم می کند؛ همچنین مشکلات تولید این محصولات را برای ورود به عرصه رقابت تسهیل می بخشد.
وی تاکید داشت: ملی بودن فعالیت کانون و حضور پررنگ غیردولتی و خصوصی هدف راه اندازی کانون های دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

 

منبع خبر : دانش بنیان24