اولین جلسه کمیته اجرایی یازدهمین جشنواره ملی ایده های برتر


اولین جلسه کمیته اجرایی از بابت برگذاری یازدهمین جشنواره ملی ایده های برتر در تاریخ دوشنبه مورخ 94/08/04 در محل شرکت سورنا تشکیل شد.

حضار محترم جنابان، "غفارزاده"، "رحیمی"، "قیومی"و "یاراحمدی" از پارک علم و فناوری و "مهندس علومی" مدیرعامل سورنا و جمعی از همکاران شرکت در قالب یک تیم برای برگذاری جشنواره در کنار هم حضور به هم رساندند.

در این کمیته اجرایی که که اولین جلسه آن تشکیل شد، سورنا به عنوان مجری جشنوراه معرفی گردید و مقرر شد تیم تشکیل شده تمامی تلاش خود را برای برگذاری هرچه بهتر جشنواره ایده های برتر به کار بکیرند.

اولین جلسه کمیته اجرایی از بابت برگذاری یازدهمین جشنواره ملی ایده های برتر/سورنا

اولین جلسه کمیته اجرایی از بابت برگذاری یازدهمین جشنواره ملی ایده های برتر/سورنا