اولین جلسه هیأت مؤسس "انجمن شرکت های فناور"


اولین جلسه "هیأت مؤسس  انجمن شرکت های فناور" با هدف حمایت از فعالیت های شرکت های فناور، در روز چهارشنبه مورخ 94/04/03 در محل سالن جلسات، مرکز رشد پارک علم و فناوری یزد به همت شرکت سورنا انجام پذیرفت.

جناب آقای "مهندس فرهنگ نیا" مدیرمحترم  مرکز رشد، جناب آقای "مهندس علومی" مدیرعامل محترم شرکت سورنا، جناب آقای "مهندس خاکپور" مدیر عامل محترم شرکت آپافن، جناب "مهندس جلالی" نماینده شرکت درخشان صنعت، جناب آقای "مهندس فرخ نیا" مدیر عامل شرکت ایده گستر، جناب آقای "مهندس زارع" مدیر عامل شرکت ماهان، جناب آقای "مهندس مرآت" مدیر عامل شرکت مشاورین علم و صنعت یزد حاضرین در جلسه بودند.

اولین جلسه هیأت مؤسس"انجمن شرکت های فناور"/سورنا

در این جلسه پیشنهاد شرکت سورنا مبنی بر تشکیل انجمن شرکتهای فناور بررسی شد و پس از اینکه نمایندگان محترم  موافقت خود را در رابطه با تشکیل این انجمن اعلام نمودند، جناب مهندس علومی که امور اجرایی انجمن را بر عهده دارند هدف از تشکیل انجمن شرکتهای فناور را بیان نمودند و توضیحاتی در رابطه با چگونگی ثبت و تشکیل انجمن ارائه دادند سپس عزیزان حاضر در جلسه از دغدغه های خود در رابطه با تشکیل انجمن صحبت نموده و نیز نقطه نظرات خود را بیان کردند.در ادامه جناب آقای مهندس فرهنگ نیا  پیرامون  اینکه چه شرکتهایی میتوانند عضو این انجمن باشند صحبت فرمودند.

در پایان قرار بر این شد تا صورت جلسه تهیه شود و  به تمامی اعضا ارسال گردد تا بعد از مطالعه، نظر خود را نسبت به نحوه ثبت انجمن،  اهداف و شیوه ی اجرا اعلام نمایند.

اولین جلسه هیأت مؤسس"انجمن شرکت های فناور"/سورنا