افتتاح مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی "سورنا"


مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی "سورنا" در مراسمی با حضور "دکتر ریاحی" مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، "دکتر شهوازیان" رئیس کانون کارآفرینی استان یزد،"هزارخانی" دبیر کانون کارآفرینی و "مهندس علومی" مدیرعامل شرکت سورنا افتتاح وآغاز به کار نمود.

دکتر ریاحی، با اشاره به کارکرد و اهمیت مراکز تخصصی مشاوره و کارآفرینی و خدمات کسب و کار بر ضرورت تمرکز بر محورهای اصلی توسعه استان (نظیر فناوری، صنایع معدنی و ...) تاکید نمود. وی توجه به عنصر کارآفرینی برای ایجاد اشتغال پایدار را با توجه به ملاحظات موجود در فضای کسب و کار و معضل اشتغال در کشور، سیاستی راهبردی دانست و افزود تقویت فضای کار آفرینی مستلزم آموزش و فرهنگ سازی در نسل جدید و حمایت موثر از کارآفرینان برتر است.

مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، فعالیت موفق مراکز مشاوره و خدمات کسب و کار را مستلزم بازار شناسی ، تخصص و توانایی عملی در کسب و کار عنوان کرد و با ابراز خوشحالی از را راه اندازی مرکز "سورنا" توسط افرادی که سابقه عملی در بازار سرمایه و کارآفرینی دارند برای ایشان آرزوی موفقیت نمود.

 محمد رضا علومی مدیر عامل شرکت سورنا، در آغاز این مراسم با اشاره به سوابق و تجارب سورنا به تشریح حوزه های سه گانه کاری این شرکت در زمینه های توسعه بازار، مدیریت کسب و کار و سرمایه گذاری مشارکتی پرداخت.

وی فعالیت در حوزه سرمایه گذاری و کمک به تامین مالی پروژه ها به ویژه در حوزه فناوری های نوین را یکی از نیاز های اساسی دانست و افزود ، گروه "سورنا" با اخذ عاملیت ارزیابی طرح های دانش بنیان از صندوق ملی نوآوری و شکوفایی و نیز کارگزاری فن بازار ملی ایران در منطقه یزد ، سعی دارد بستر های لازم جهت حمایت مالی فناوری های نوین را فراهم آورد.

علومی با اشاره به طراحی مدل های مختلف مشارکتی برای سرمایه گذاری در طرح های ارائه شده در مرکز "سورنا" ، اشاره داشت این مرکز سعی دارد سرمایه های جذب شده را در قالب الگو های علمی و عملیاتی در جهت توسعه فناوری های پیشرفته که از ارزش افزوده بالایی برخوردار هستند قرار دهد.

در پایان این مراسم دکتر ریاحی و همراهان از بخش های گوناگون مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی سورنا بازدید نموده و از نزدیک در جریان فرآیند های مشاوره ای و حمایتی این مرکز قرار گرفتند.

افتتاح مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی سورنا/سورنا

افتتاح مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی سورنا/سورنا

افتتاح مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی سورنا/سورنا

افتتاح مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی سورنا/سورنا