افتتاحیه رویداد کارافرینان جوان

افتتاحیه رویداد کارافرینان جوان
مراسم افتتاحیه

رویداد کارافرینان جوان در تاریخ 16اردیبهشت 96 در دانشگاه یزد با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و دانشجویان برگزار شد.

اجرای مراسم برعهده مجری محبوب یزدی اقای  سامان ارس خان بود . بخش اول مراسم با خوش آمدگویی جناب اقای دکتر لطفی آغاز شد. همچنین  "مهدی صفوی زاده"  با اجرای چند برنامه کمدی  رویداد را همراهی کردند و در بخش پایانی اقای سید احسان مدرسی  به شرح کامل این رویداد6روزه و معرفی زیست بوم کسب و کار  پرداخت.