استانهای فعال در کسب و کارهای اینترنتی

استانهای فعال در کسب و کارهای اینترنتی


استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و قزوین به ترتیب برترین استان هایی هستند که بیشترین فروش اینترنتی کالا در آنها اتفاق افتاده است. 

 در حال حاضر سهم کسب و کارهای اینرنتی در ایران حدود ۰/۵ % است که در مقایسه با میانگین جهانی که حدود ۱۰ % می باشد از توسعه کمتری برخوردار می باشد.