مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا

مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا در راستای ارائه شایسته فناوری پیشرفته بومی در سطح ملی و بین المللی، مشارکت در رفع نیازهای فناورانه کشور و با هدف ایجاد بستری مناسب در زمینه ارائه راهکارهای جامع و یکپارچه ICT در سه حوزه ارتباطات، امنیت و اطلاعات به وزارتخانه‌­ها، سازمان‌­ها، نهادها، دانشگاه‌­ها و شرکت‌­های دولتی و خصوصی تاسیس شده است. با رشد فناوری اطلاعات و افزایش سطح بلوغ سازمان­ ها در به کارگیری از آنها، نهاد­ها دیگر تنها به دنبال مکانیزه کردن عملیات خود نیستند بلکه از این فناوری به عنوان عامل توانمندساز جهت دستیابی به اهداف تجاری و کسب مزیت رقابتی در صنعت خود استفاده می­‌کنند. خدمات/سورنا