ارزیابی و ارزش گذاری طرح

ارزیابی و ارزش گذاری طرح


پیش‌بینی دقیق از آینده اقتصادی و مالی به همراه تاییدیه‌های فنی، شروط لازم برای قانع کردن سرمایه‌گذار و یا مشارکت‌کننده در یک طرح می باشد، بخصوص اگر موضوع یک طرح سرمایه گذاری دانش بنیان و یا فناوری باشد. از این رو ارزیابی و ارزش گذاری یک طرح فناورانه، مانند یک پروژه با اهمیت سرمایه‌گذاری می‌باشد که می‌تواند از مرحله ایده تا زمان بهره‌برداری به طور پیوسته و یا طی چند مرحله انجام پذیرد.

بررسی فرصت‌ها، امکانات و دانش فنی یک طرح نوآورانه بدلیل کم نظیر بودن و اتکا به عوامل انسانی حساسیت بسیار بالاتری نسبت به سایر طرح‌های متعارف دارد و به همین دلیل در دنیا طرح‌های فناورانه و یا مبتنی بر نوآوری را "خطرپذیر" می‌نامند. طی چند سال اخیر در ایران بدلیل علاقه‌مندی و رویکرد نوآوران، متخصصین، صاحبان سرمایه و نهادهای حمایتی به طرح‌های دانش‌بنیان، موضوع سرمایه گذاری، ارزش گذاری و مشارکت روی اینچنین طرح‌هایی بسیار حائز اهمیت گردیده است. لذا آمادگی کارآفرینان و فناوران در این زمینه برای استفاده حداکثری از ظرفیت های سرمایه گذاری و منابع مالی حمایتی بسیار ضروری می باشد.

سرفصل مشاوره سرمایه گذاری و تامین مالی مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا به شرح زیر می باشد:

  • ارزش آفرینی و ارزش گذاری طرح ها
  • روش های تامین سرمایه و سایر منابع مالی
  • نحوه مشارکت و تقسیم سهام