ارتباطات

ارتباطات موثر به دو دليل براي مديران حائز اهميت است. اولا، ارتباطات فرايندي است كه مديران با استفاده از آن وظايف برنامه ­ريزي، سازماندهي، رهبري، هماهنگي و كنترل را به انجام مي ­رسانند. ثانيا، ارتباطات فعاليتي است كه مديران بخش اعظم وقت خود را به آن تخصيص مي‌­دهند. فرايند ارتباطات به مديران امكان مي ­دهد كه مسئوليت‌­هاي خود را ايفا كنند. لذا اطلاعات بايد به نحوي در اختيار مديران قرار گيرد كه مبنايي براي برنامه ­ريزي باشد. همچنين برنامه­ ها بايد به طريقي به ديگران منتقل شوند كه اجراي آن­ ها ميسر شود. سازماندهي مستلزم برقراري ارتباطات موثر است به گونه­ اي كه زيردستان از هدف­ هاي سازمان و نقش هاي خودشان مطلع شوند. رهبري نيز بدون وجود مجاري ارتباطي كارآمد به طور موفقيت آميز انجام نمي‌­گيرد. ارتباطات شفاهي، كتبي و استفاده از كامپيوتر وسايلي هستند كه در اعمال كنترل نقش دارند.

  ارتباطات/سورنا

به اين ترتيب مديران وظايف خود را فقط در صورت برقرار كردن ارتباطات موثر مي­ توانند انجام دهند و لذا، ارتباطات اساس كار مديريت را تشكيل مي ­دهد. همچنين از طريق ارتباطات مديران با محيط خارج نيز ارتباط برقرار مي­ كنند كه اين موضوع هر سازماني را تبديل به سيستمي باز مي ­كند كه با محيط خارج خود تعامل دارد.
نوع فناوری ­های ارتباطی مورد استفاده در سازمان، رویکردهای کسب و کار را تحت تاثیر قرار می ­دهد. استفاده از ابزارهای ارتباطی نوین، باعث شده است که در هر زمان اشخاص در هر مکانی فراتر از مکان فیزیکی، جهت اخذ تصمیمات مهم قادر به اشتراک اطلاعات باشند و یا بدون هیچگونه محدودیت جغرافیایی قادر به برگزاری جلسات اضطراری در سازمان باشند.

به کارگیری سیستم‌های ارتباطی نوین به ویژه برای صاحبان کسب و کار و مدیران، از دو جهت حائز اهمیت است:

1.       کسب مزیت رقابتی در بین رقبا

2.       افزایش آگاهی نسبت به رویدادهای محیطی

در عصری که فناوری­ های متنوع و متعدد ارتباطات و اطلاعات، عرصه ­های گوناگون اجتماعی ما را درمی ­نوردد، افزون بر ضرورت شناخت و به کارگیری فناوری­، تجهیز سازمان­ ها به امکانات مورد نیاز، ضرورتی غیر قابل انکار است که غفلت از آن آثار نامطلوبی برجای خواهد گذاشت.
یکی از دغدغه­ های اصلی مدیران آگاه در خصوص بکارگیری فناوری­ های ارتباطی نوین، بحث تمایل کارکنان سازمان جهت استفاده از این ابزارها می­ باشد. مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا در جهت رفع این دغدغه­ ها، تجهیزاتی را به شما ارائه می­ دهد که در عین ایجاد رغبت در بین کارکنان سازمان، سهولت استفاده از این امکانات را به ارمغان می­‌آورد.